Mã sản phẩm: DS
Tình trạng: Còn hàng
400,000đ
Trước Thuế: 400,000đ

Trọn bộ gồm 16 DVD với 225 vol thuộc nhiều chủ để khác nhau như thương mại , người , động vật , thiên nhiên , thực phẩm , thời trang , ảnh texture v.v...

Độ phân giải 350dpi , 2094*2950 phù hợp với hầu hết các nhu cầu .

Chi tiết:

Datacraft Sozaijiten Vol.001 Stone Textures
Datacraft Sozaijiten Vol.002 Paper Cloth Wood Textures
Datacraft Sozaijiten Vol.003 Metal and Rust Textures
Datacraft Sozaijiten Vol.004 Flames Sparks Waters
Datacraft Sozaijiten Vol.005 Sky and Clouds
Datacraft Sozaijiten Vol.006 Seasons & Nature
Datacraft Sozaijiten Vol.007 Light
Datacraft Sozaijiten Vol.008 Walls and Soils
Datacraft Sozaijiten Vol.009 Paints and Pastels
Datacraft Sozaijiten Vol.010 Flowers
Datacraft Sozaijiten Vol.011 Fossils
Datacraft Sozaijiten Vol.012 Butterflies
Datacraft Sozaijiten Vol.013 Leaves Leaf Veins
Datacraft Sozaijiten Vol.014 Vegetables & Fruits
Datacraft Sozaijiten Vol.015 Spices and Foods part1
Datacraft Sozaijiten Vol.016 Wood Textures
Datacraft Sozaijiten Vol.017 Winters & Hokkaido
Datacraft Sozaijiten Vol.018 Hands
Datacraft Sozaijiten Vol.019 Leathers and Furs
Datacraft Sozaijiten Vol.020 Flowers Outside
Datacraft Sozaijiten Vol.021 Space and Planets
Datacraft Sozaijiten Vol.022 Foods and Dishes
Datacraft Sozaijiten Vol.023 Mino Paper and Japanese Paper
Datacraft Sozaijiten Vol.024 Marbles
Datacraft Sozaijiten Vol.025 Picture Frames
Datacraft Sozaijiten Vol.026 Forests and Groves
Datacraft Sozaijiten Vol.027 Machines and Gears
Datacraft Sozaijiten Vol.028 Diving & Marine
Datacraft Sozaijiten Vol.029 Business and Living Goods
Datacraft Sozaijiten Vol.030 Person – Male
Datacraft Sozaijiten Vol.031 Person – Female
Datacraft Sozaijiten Vol.032 Eyes Lips & Nudes
Datacraft Sozaijiten Vol.033 Computers and Technology
Datacraft Sozaijiten Vol.034 Flower Arrangements
Datacraft Sozaijiten Vol.035 Corals & Marine creatures
Datacraft Sozaijiten Vol.036 Fabric & Traditional Japanese Patterns
Datacraft Sozaijiten Vol.037 Mt.Fuji & Cherry Blossoms
Datacraft Sozaijiten Vol.038 People – Babies
Datacraft Sozaijiten Vol.039 Children
Datacraft Sozaijiten Vol.040 Seas South Islands
Datacraft Sozaijiten Vol.041 Summer Lifestyles Nature
Datacraft Sozaijiten Vol.042 Interior Design & Living Space
Datacraft Sozaijiten Vol.043 Senior Citizens Social Welfare
Datacraft Sozaijiten Vol.044 Environmental Problems
Datacraft Sozaijiten Vol.045 Tokyo
Datacraft Sozaijiten Vol.046 Earth As Viewed From Space
Datacraft Sozaijiten Vol.047 Winter Sports and Resorts
Datacraft Sozaijiten Vol.048 Christmas New Years
Datacraft Sozaijiten Vol.049 Fresh Fish
Datacraft Sozaijiten Vol.050 Dogs & Cats
Datacraft Sozaijiten Vol.051 Yuzen Dyeing, Indigo Dyeing & Japanese Print
Datacraft Sozaijiten Vol.052 Fabric Stripes Plaid & Slashed Patterns
Datacraft Sozaijiten Vol.053 Wood Grain Interlocked Wood and Hurdles
Datacraft Sozaijiten Vol.054 Fascinating Nature
Datacraft Sozaijiten Vol.055 Experiment and Research Images
Datacraft Sozaijiten Vol.056 Gardening Horticultureaccessories
Datacraft Sozaijiten Vol.057 Finance Currencies
Datacraft Sozaijiten Vol.058 Microworld, Cells and Crystals
Datacraft Sozaijiten Vol.059 Land and Sky
Datacraft Sozaijiten Vol.060 Colourful Flowers
Datacraft Sozaijiten Vol.061 Cooking Scenes – Kitchens
Datacraft Sozaijiten Vol.062 Impressive Small Animals
Datacraft Sozaijiten Vol.063 Clean Streams, Mountains and Nature
Datacraft Sozaijiten Vol.064 Harvesting – Blessings of the Earth
Datacraft Sozaijiten Vol.065 Kyoto Japanese Elegance
Datacraft Sozaijiten Vol.066 Western Patterns – Textiles
Datacraft Sozaijiten Vol.067 Hawaii and Guam
Datacraft Sozaijiten Vol.068 Japanese Seasonal Events
Datacraft Sozaijiten Vol.069 Wedding Ceremonies & People
Datacraft Sozaijiten Vol.070 A Starry Sky & The Universe
Datacraft Sozaijiten Vol.071 Sports Exciting Action
Datacraft Sozaijiten Vol.072 Dolphins, Whales & Penguins – Marine Animals
Datacraft Sozaijiten Vol.073 Japanese Chinese and Western Food
Datacraft Sozaijiten Vol.074 Images for the 21st Century
Datacraft Sozaijiten Vol.075 New York
Datacraft Sozaijiten Vol.076 Trees Full Of Life
Datacraft Sozaijiten Vol.077 Biei & Furano – Landscapes of Flowers and Hills
Datacraft Sozaijiten Vol.078 Floral Shapes
Datacraft Sozaijiten Vol.079 Women Fitness and the Body
Datacraft Sozaijiten Vol.080 Women – Beauty & Relaxation
Datacraft Sozaijiten Vol.081 Background Space images
Datacraft Sozaijiten Vol.082 Seasonal Colors and Small Natural scenes
Datacraft Sozaijiten Vol.083 Landscapes featuring Roads
Datacraft Sozaijiten Vol.084 Business Office Scenes
Datacraft Sozaijiten Vol.085 Mountains & Mountain Ranges In The World
Datacraft Sozaijiten Vol.086 Lifestyles Adorned With Flowers
Datacraft Sozaijiten Vol.087 Network
Datacraft Sozaijiten Vol.088 Doors Windows
Datacraft Sozaijiten Vol.089 Handicraft Family
Datacraft Sozaijiten Vol.090 Handicraft Heartwarming Families
Datacraft Sozaijiten Vol.091 Background Flowers and Plants
Datacraft Sozaijiten Vol.092 Abundant Harvest of Fruit
Datacraft Sozaijiten Vol.093 Vegetables in Season
Datacraft Sozaijiten Vol.094 Four Seasons
Datacraft Sozaijiten Vol.095 Pleasant Dining Table
Datacraft Sozaijiten Vol.096 Four Seasons of Birds
Datacraft Sozaijiten Vol.097 Businessman & woman
Datacraft Sozaijiten Vol.098 The african wild animal
Datacraft Sozaijiten Vol.099 Southeast Asia – Thailand, Cambodia & Vietnam
Datacraft Sozaijiten Vol.100 The Sky & Iridescent Clouds
Datacraft Sozaijiten Vol.101 Image of paper and book
Datacraft Sozaijiten Vol.102 Lightning eruption rainbow
Datacraft Sozaijiten Vol.103 The french & Italian & Spanish
Datacraft Sozaijiten Vol.104 Musical instrument performance
Datacraft Sozaijiten Vol.105 Interior – simple style
Datacraft Sozaijiten Vol.106 Leaf & Flower Frames
Datacraft Sozaijiten Vol.107 Vehicle movement and speed
Datacraft Sozaijiten Vol.108 Sport goods
Datacraft Sozaijiten Vol.109 Fresh vegetable & fruit
Datacraft Sozaijiten Vol.110 Wedding Flowers
Datacraft Sozaijiten Vol.111 Sea southern holiday
Datacraft Sozaijiten Vol.112 Tokyo Yokohama – business city
Datacraft Sozaijiten Vol.113 Background – IT image
Datacraft Sozaijiten Vol.114 Cooking of food season
Datacraft Sozaijiten Vol.115 Business Office District People
Datacraft Sozaijiten Vol.116 Wine Food Table of Hospitality
Datacraft Sozaijiten Vol.117 Global Communication
Datacraft Sozaijiten Vol.118 Warm Fabrics Natural and Casual
Datacraft Sozaijiten Vol.119 Images of Water
Datacraft Sozaijiten Vol.120 Businessmen Urban Areas
Datacraft Sozaijiten Vol.121 Scenery of Blooms
Datacraft Sozaijiten Vol.122 Four Seasons – Japanese Landsaps
Datacraft Sozaijiten Vol.123 Interior Women s Lifestyles
Datacraft Sozaijiten Vol.124 Puppies and Kittens
Datacraft Sozaijiten Vol.125 Images of Flowers
Datacraft Sozaijiten Vol.126 IT business – Office work
Datacraft Sozaijiten Vol.127 Fresh Greenery New Leaves
Datacraft Sozaijiten Vol.128 Heartful Gifts
Datacraft Sozaijiten Vol.129 Landscapes Under The Great Blue Sky
Datacraft Sozaijiten Vol.130 Fresh Food Meat Eggs
Datacraft Sozaijiten Vol.131 Seasonal Fish Shellfish
Datacraft Sozaijiten Vol.132 Pasta Pizza and Salad
Datacraft Sozaijiten Vol.133 Japanese Style Kyoto Flavour
Datacraft Sozaijiten Vol.134 Forests & Light Falling Through Trees
Datacraft Sozaijiten Vol.135 Vegetables
Datacraft Sozaijiten Vol.136 Senior Citizens Leisure
Datacraft Sozaijiten Vol.137 Senior Citizens Holidays
Datacraft Sozaijiten Vol.138 CG Backgrounds
Datacraft Sozaijiten Vol.139 Water Datacraft Sozaijiten Vol.140 Hawai AlohaFeeling
Datacraft Sozaijiten Vol.141 Woman Private Time
Datacraft Sozaijiten Vol.142 Women Freshness & Smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.143 Lifestyle of women Refreshing kitchen scenes
Datacraft Sozaijiten Vol.144 Sushi Sashami
Datacraft Sozaijiten Vol.145 Women and Their Dogs
Datacraft Sozaijiten Vol.146 Four Seasons & Flowing Plants of Japan
Datacraft Sozaijiten Vol.147 Background Pop and Sweetness
Datacraft Sozaijiten Vol.148 Foliage Greenleaves
Datacraft Sozaijiten Vol.149 Business Today
Datacraft Sozaijiten Vol.150 Human Technologies
Datacraft Sozaijiten Vol.151 Vigorous Women
Datacraft Sozaijiten Vol.152 Woman Holiday
Datacraft Sozaijiten Vol.153 Traditional Japanese
Datacraft Sozaijiten Vol.154 Okinawa Beautiful Seas
Datacraft Sozaijiten Vol.155 Living space and Small Interior Items
Datacraft Sozaijiten Vol.156 Working Women
Datacraft Sozaijiten Vol.157 Four Seasons In The Country
Datacraft Sozaijiten Vol.158 Morning Rituals
Datacraft Sozaijiten Vol.159 Dogs – Lovely dogs
Datacraft Sozaijiten Vol.160 Anniversaries and Christmas
Datacraft Sozaijiten Vol.161 New Life Couples Kids
Datacraft Sozaijiten Vol.162 Family
Datacraft Sozaijiten Vol.163 Sweets Confectioneries
Datacraft Sozaijiten Vol.164 Water Clear & Pure
Datacraft Sozaijiten Vol.165 Sports Speed and Power
Datacraft Sozaijiten Vol.166 Women Healthy Living
Datacraft Sozaijiten Vol.167 Cool & Summer in Japan
Datacraft Sozaijiten Vol.168 Business Districts – Urban Space
Datacraft Sozaijiten Vol.169 The Sky and Clouds – Distant Blue
Datacraft Sozaijiten Vol.170 Interior – Flowers & Other items
Datacraft Sozaijiten Vol.171 Summer – Popping & Colorful
Datacraft Sozaijiten Vol.172 Business – Future Leaders
Datacraft Sozaijiten Vol.173 Junior High School Life
Datacraft Sozaijiten Vol.174 Business Office Life Filled With Smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.175 Teenage Life Friends and Smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.176 Friends & Couples – Cafe
Datacraft Sozaijiten Vol.177 UK Germany Switzerland
Datacraft Sozaijiten Vol.178 Water Air and Greenery
Datacraft Sozaijiten Vol.179 Backgrounds – Sparkling & Romantic
Datacraft Sozaijiten Vol.180 Modern Lifestyle Interiors
Datacraft Sozaijiten Vol.181 The Blue Sky Brings Flowers of Joy
Datacraft Sozaijiten Vol.182 Beaches and Girls
Datacraft Sozaijiten Vol.183 Women at the Resort
Datacraft Sozaijiten Vol.184 Interior Greenery and Herbs
Datacraft Sozaijiten Vol.185 Sweet Weddings
Datacraft Sozaijiten Vol.186 CG Backgrounds Flowers And Seasons
Datacraft Sozaijiten Vol.187 Women Relaxing At Bath Time
Datacraft Sozaijiten Vol.188 Kids – Family members with smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.189 Family at the Table
Datacraft Sozaijiten Vol.190 Gift with smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.191 Beijing, Shanghai & Hong Kong
Datacraft Sozaijiten Vol.192 Business – Fresh New Workers
Datacraft Sozaijiten Vol.193 Campus Life
Datacraft Sozaijiten Vol.194 Grasslands Images of the Sky and Wind
Datacraft Sozaijiten Vol.195 Pleasant Picnics Family & Friends
Datacraft Sozaijiten Vol.196 My Towns And Villages
Datacraft Sozaijiten Vol.197 Images of People and Nature
Datacraft Sozaijiten Vol.198 Happy Girls – Holidays Filled With Smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.199 Hokkaido – Nature and Tourism
Datacraft Sozaijiten Vol.200 Interior – Sweet and Natural
Datacraft Sozaijiten Vol.201 Family – Fresh Three Generations
Datacraft Sozaijiten Vol.202 Lovely and cute girls
Datacraft Sozaijiten Vol.203 Wild Flowers – Pure and Sweet
Datacraft Sozaijiten Vol.204 Driving – Holidays for the Young
Datacraft Sozaijiten Vol.205 New Year’s & Celebratory Events
Datacraft Sozaijiten Vol.206 Eco Images – Environment and the future
Datacraft Sozaijiten Vol.207 Business – Conference & Presentation
Datacraft Sozaijiten Vol.208 Office work – Colleagues & Smiles
Datacraft Sozaijiten Vol.209 Elementary school students – Pleasant classroom atmospheres
Datacraft Sozaijiten Vol.210 Young working people – Work
Datacraft Sozaijiten Vol.211 Fruits & Fresh Desserts
Datacraft Sozaijiten Vol.212 Medical Services – Care & Support
Datacraft Sozaijiten Vol.213 Health – Healthcare
Datacraft Sozaijiten Vol.214 Soft Drinks and Alcohol
Datacraft Sozaijiten Vol.215 House Parties Toasting With Friends
Datacraft Sozaijiten Vol.216 Sea and Sky – Aqua blue
Datacraft Sozaijiten Vol.217 Businessmen – Active & Ambitious
Datacraft Sozaijiten Vol.218 Actions & Postures – Young People
Datacraft Sozaijiten Vol.219 Girls – Smiles & Postures
Datacraft Sozaijiten Vol.220 Seasonal Events – Flowers
Datacraft Sozaijiten Vol.221 Garden Weddings
Datacraft Sozaijiten Vol.222 Beauty-Makeup & Skin Care
Datacraft Sozaijiten Vol.223 Senior Citizen Life – Friends & Family Members
Datacraft Sozaijiten Vol.224 Babies Healthy Families
Datacraft Sozaijiten Vol.225 My Own Home Housing and Living
Datacraft Sozaijiten Vol.226 Green Messages
Datacraft Sozaijiten Vol.227 Girls Portraits

 

Thông tin thêm
Định dạng JPG, TIFF
Số lượng 16 DVD
Dung lượng 63 GB
Xem nội dung http://www.sozaijiten.com/cdrom/lineup.asp?pt=0&nv=1

Viết đánh giá

Please login or register to review