Tên sản phẩm: Korea Floral Material Concourse - 32 DVDs     Giá tiền: 640.000 VNĐ  
    Skype với BQPM dong.tl    Hotlinedong@hkda.net    Hotline 0902.974.686 - 01687.999.345

Korea Floral Material Concourse chứa các mẫu thiết kế mới nhất của Hàn Quốc được đóng gói trong 32 DVD với 100 GB dữ liệu. Tất cả các hình ảnh Vector AI, EPS hay PSD đều có độ nét cao từ 250-350DPI, đáp ứng các yêu cầu trong việc thiết kế in ấn.

Bộ tư liệu dùng trong thiết kế sản phẩm, giàn trang báo chí, bìa sách, bìa vở, poster, pano, aphic, hoa văn cưới, thiệp cưới, khung ảnh, thiết kế website và các sản phẩm quảng cáo khác.

Nội dung bao gồm:

P001-002.jpg

P003-004.jpg

P007-008.jpg

P009-010.jpg

P015-016.jpg

P017-018.jpg

P021-022.jpg

P023-024.jpg

P025-026.jpg

P027-028.jpg

P029-030.jpg

P031-032.jpg

P033-034.jpg

P035-036.jpg

P037-038.jpg

P039-040.jpg

P041-042.jpg

P043-044.jpg

P045-046.jpg

P047-048.jpg

P049-050.jpg

P051-052.jpg

P053-054.jpg

P055-056.jpg

P057-058.jpg

P059-060.jpg

P061-062.jpg

P063-064.jpg

P065-066.jpg

P067-068.jpg

P069-070.jpg

P071-072.jpg

P073-074.jpg

P075-076.jpg

P077-078.jpg

P079-080.jpg

P081-082.jpg

P083-084.jpg

P085-086.jpg

P087-088.jpg

P089-090.jpg

P091-092.jpg

P093-094.jpg

P095-096.jpg

P097-098.jpg

P099-100.jpg

P101-102.jpg

P103-104.jpg

P105-106.jpg

P107-108.jpg

P109-110.jpg

P111-112.jpg

P113-114.jpg

P115-116.jpg

P117-118.jpg

P119-120.jpg

P121-122.jpg

P123-124.jpg

P125-126.jpg

P127-128.jpg

P129-130.jpg

P131-132.jpg

P133-134.jpg

P135-136.jpg

P137-138.jpg

P139-140.jpg

P141-142.jpg

P143-144.jpg

P145-146.jpg

P147-148.jpg

P149-150.jpg

P151-152.jpg

P153-154.jpg

P155-156.jpg

P157-158.jpg

P159-160.jpg

P161-162.jpg

P163-164.jpg

P165-166.jpg

P167-168.jpg

P169-170.jpg

P171-172.jpg

P185-186.jpg

P187-188.jpg

P189-190.jpg

P191-192.jpg

P193-194.jpg

P195-196.jpg

P197-198.jpg

P199-200.jpg

P201-202.jpg

P203-204.jpg

P205-206.jpg

P207-208.jpg

P209-210.jpg

P211-212.jpg

P213-214.jpg

P215-216.jpg

P217-218.jpg

P219-220.jpg

P221-222.jpg

P223-224.jpg

P225-226.jpg

P227-228.jpg

P229-230.jpg

P231-232.jpg

P233-234.jpg

P235-236.jpg

P237-238.jpg

P239-240.jpg

P241-242.jpg

P243-244.jpg

P245-246.jpg

P247-248.jpg

P249-250.jpg

P251-252.jpg

P253-254.jpg

P255-256.jpg

P257-258.jpg

P259-260.jpg

P261-262.jpg

P263-264.jpg

P265-266.jpg

P267-268.jpg

P269-270.jpg

P271-272.jpg

P273-274.jpg

P275-276.jpg

P277-278.jpg

P279-280.jpg

P281-282.jpg

P283-284.jpg

P285-286.jpg

P287-288.jpg

P289-290.jpg

P291-292.jpg

P293-294.jpg

P295-296.jpg

P297-298.jpg

P299-300.jpg

P301-302.jpg

P303-304.jpg

P305-306.jpg

P307-308.jpg

P309-310.jpg

P311-312.jpg

P313-314.jpg

P315-316.jpg

P317-318.jpg

P319-320.jpg

P321-322.jpg

P323-324.jpg

P325-326.jpg

P327-328.jpg

P329-330.jpg

P331-332.jpg

P333-334.jpg

P335-336.jpg

P337-338.jpg

P339-340.jpg

P341-342.jpg

P343-344.jpg

P345-346.jpg

P349-350.jpg

P351-352.jpg

P353-354.jpg

P355-356.jpg

P357-358.jpg

P359-360.jpg

P363-364.jpg

P365-366.jpg

P367-368.jpg

P369-370.jpg

P371-372.jpg

P373-374.jpg

P375-376.jpg

P377-378.jpg

P379-380.jpg

P381-382.jpg

P389-390.jpg

P391-392.jpg

P393-394.jpg

P399-400.jpg

P401-402.jpg

P407-408.jpg

P409-410.jpg

P411-412.jpg

P413-414.jpg

P415-416.jpg

P417-418.jpg

P419-420.jpg

P421-422.jpg

P423-424.jpg

P425-426.jpg

P427-428.jpg

P429-430.jpg

P431-432.jpg

P433-434.jpg

P435-436.jpg

P437-438.jpg

P439-440.jpg

P441-442.jpg

P443-444.jpg

P445-446.jpg

P449-450.jpg

P451-452.jpg

P453-454.jpg

P455-456.jpg

P457-458.jpg

P459-460.jpg

P461-462.jpg

P463-464.jpg

P465-466.jpg

P467-468.jpg

P469-470.jpg

P471-472.jpg

P473-474.jpg

P475-476.jpg

P477-478.jpg

P479-480.jpg

P481-482.jpg

P483-484.jpg

P485-486.jpg

P487-488.jpg

P489-490.jpg

P491-492.jpg

P493-494.jpg

P495-496.jpg

P497-498.jpg

P499-500.jpg

P501-502.jpg

P503-504.jpg

P505-506.jpg

P507-508.jpg

P509-510.jpg

P511-512.jpg

P513-514.jpg

P515-516.jpg

P517-518.jpg

P519-520.jpg

P521-522.jpg

P523-524.jpg

P525-526.jpg

P527-528.jpg

P529-530.jpg

P531-532.jpg

P535-536.jpg

P537-538.jpg

P539-540.jpg

P541-542.jpg

P543-544.jpg

P545-546.jpg

P549-550.jpg

P551-552.jpg

P553-554.jpg

P555-556.jpg

P557-558.jpg

P559-560.jpg

P561-562.jpg

P563-564.jpg

P565-566.jpg

P567-568.jpg

P569-570.jpg

P571-572.jpg

P573-574.jpg

P575-576.jpg

P577-578.jpg